top of page

Algemene voorwaarden 

Saela is gevestigd aan de Altenaweg 8, 5126 PS  in Gilze. Saela is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Tilburg onder kvk numer 1725.595.90000.

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle aankopen, transacties en/of tot stand gekomen verkoopovereenkomsten tussen Saela en klant, en zijn conform de Wet “ Kopen op afstand”. 

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van Toepassing. Eventuele geschillen zullen alleen aan een in Nederland bevoegde rechter kunnen worden voorgelegd. Alle leveringen worden, ongeacht het land van waaruit besteld is, als een transactie beschouwd die binnen Nederland is afgesloten.

bottom of page